Firma windykacyjna

firma-windykacyjna

Bywa , że kontrahenci dość często przekraczają terminy płatności, ale są cennymi partnerami i szkoda zrywać z nimi współpracę.

Klientom, którzy mają problemy z partnerami przekraczającymi termin płatności, firma windykacyjna poleca usługę monitoringu płatności. Usługa polega na delikatnym przypomnieniu klientowi o zaległej zapłacie i daniu do zrozumienia, że w przypadku nie wywiązania się z płatności zostaną podjęte procedury windykacyjne, które spowodują wyegzekwowanie należności.

Metoda jest świetnym sposobem zmniejszenia opóźnień w regulowaniu należności.

Zwiększa się przepływ gotówki i płynność finansowa firmy. Ciekawym sposobem zmotywowania klienta do płacenia należności jest pieczęć preferencyjna. Jej umieszczenie na fakturze działa motywująco. Klient regularnie spłaca zobowiązania. Stały monitoring płatności pozwala nie tylko na odzyskiwanie długów, ale także na poznanie sytuacji finansowej obserwowanego i pozwala przewidzieć ewentualne kłopoty. O potencjalnych problemach kontrahenta firma windykacyjna informuje swojego zleceniodawcę. Zlecenie monitoringu jest najtańszym sposobem zapobiegania zatorom płatniczym w firmie.

Zatrudnienie firmy windykacyjnej w celu monitorowania płatności jest tańsze niż zatrudnienie wyspecjalizowanego pracownika.

Fakt, że niespłacone należności monitoruje firma windykacyjna działa na świadomość kontrahenta. Swojego handlowego partnera kontrahent zna, wie czego może spodziewać się, wie, jak negocjować odroczenie płatności. Firma windykacyjna jest wyspecjalizowana w zarządzaniu wierzytelnościami, zna się na finansach i na co dzień zajmuje się odzyskiwaniem należności. Dlatego już sam fakt zatrudnienia firmy windykacyjnej sprawia, że partnerzy regulują swoje zobowiązania.

Często o wiele lepsze rezultaty niż sprawa sądowa  daje polubowne załatwienie sprawy. Dłużnik płaci, kiedy widzi, że ni ma już innego wyjścia, a dalszy opór może skończyć się sprawą w sądzie i komornikiem. Egzekucja komornicza to bardzo przykre wydarzenie dla danej osoby.