Jak szybko wyjść z długów

Jak szybko wyjść z długów

Niespłacone zobowiązania i mogą przytrafić się w różnych momentach życia. Jest to temat skomplikowany, drażliwy, dotyczący wielu sfer życia. Długi powstają najczęściej w  trudnych momentach życiowych. Spłata długów jest sporym obciążeniem dla domowego budżetu, wpływa na życie dłużnika i jego najbliższych.  Wiąże się z zmniejszeniem stopy życiowej, sporami z najbliższymi i długotrwałym stresem.  Panuje  w społeczeństwie przekonanie, że długi trzeba spłać, a oddawanie wierzytelności jest sprawą honorową.

Co uczynić w sytuacji,  kiedy ciągnące się od dłuższego czasu problemy finansowe potęgują dalsze zadłużanie się i na spłatę długów nie ma gotówki? Sytuacja na pierwszy rzut oka wydaje się bez wyjścia. Pojawia się obwinianie siebie, zadawanie sobie pytań: czy gdyby nie dane wydarzenie, to nie było zadłużenia? Sytuacja ulega pogorszeniu kiedy pensję zajmuje komornik – to nawet 50% wynagrodzenia, w przypadku alimentów 60%. Środków do życia zostaje bardzo mało, a przecież opłaty i inne wydatki nie maleją. Jak wyjść z długów w takiej sytuacji? Odwoływanie się od decyzji komornika jest bezsensu, ponieważ komornik jest pracownikiem sądu i sądy zazwyczaj przyznają rację komornikowi. Nie wolno doprowadzić do pojawienia się komornika.

Należy pamiętać komornik wkracza dopiero po wydaniu wyroku sądu z klauzulą wykonalności. Nie jest tak, że wierzyciel, np.: firma X może zanieść niezapłacony rachunek  do komornika.

W momencie otrzymania pierwszego zawiadomienia o długu  trzeba skontaktować z wierzycielem w celu ustalenia  sposobu spłaty długu. Pierwotni wierzyciele, czyli firmy, u których zalega się z płatnością sprzedają długi firmom windykacyjnym, które próbują skłonić dłużnika zobowiązanie. Jest to powszechna i zgodna  z prawem praktyka. Sprzedanie zobowiązania firmie windykacyjnej generuje kolejne koszty i podnosi ryzyko oddania sprawy do sądu, którym jest najczęściej e-sąd. Jak pozbyć się długu, kiedy jest na etapie firmy windykacyjnej? Rozwiązaniem jest ustalić plan spłaty i płacić  raty. Zanim przystąpi się do spłaty długów należy zażądać od firmy windykacyjnej wydania dokumentów stwierdzających dług.

Firmy windykacyjne bardzo często nie posiadają dokumentów na potwierdzenie {długów|zadłużenia|, więc niczego nie mogą ściągać. Batalię wygrywa dłużnik.

O dokumenty długów należy zadbać. To jedyna ochrona przed  ponownym spłacaniem długów, które zostały spłacone. obrót długami to wolna amerykanka i sporo osób nawet kilkakrotnie spłaca ten sam dług, bo otrzymują zawiadomienia od różnych firm windykacyjnych. Istotną informacją  z tematu: jak wyjść z zadłużenia jest kwestia przedawnienia długu. Przeterminowanych długów nie można ściągać za pomocą komornika, ani oddawać do sądu. W Polsce praktyka jest inna i na nieaktualnych długach robi się olbrzymie interesy korzystając z niewiedzy klientów. Sądy nie sprawdzają, czy dług jest przedawniony, wydają sądowe nakazy zapłaty z taśmowo.

Teoretycznie można się odwołać od wyroku sądu do 14 dni od uprawomocnienia się decyzji sądu. W praktyce dokumenty o sądowym nakazie zapłaty otrzymuje się od komornika po upływie terminu odwołania Skargi na czynność komornika to kolejne koszty.

W Polsce dłużnik jest w jest praktycznie pozbawiony prawa do obrony, jest traktowany przez sądy gorzej niż kryminalista  Firmy windykacyjne często nadużywają swojej pozycji: nękają i  zastraszają dłużnika. W takiej sytuacji dłużnik złożyć przeciwko wierzycielowi zawiadomienie o przestępstwie , na podstawie artykułu 191 § 2 kodeksu karnego: „Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.  Firmy windykacyjne _nie posiadają prawnej możliwości ściągania długów. Dopiero kiedy firma przedstawi dokumenty długu i ma podstawę prawą do wniesienia roszczenia do sądu, dłużnik powinien porozumieć się z   firmą windykacyjną i wyjść z długów.  Odpowiedź na pytanie: jak szybko wyjść z długów brzmi: należy znać swoje prawa i podjąć dodatkową pracę ,aby zarobić środki na spłatę długów.