Ksiega podatkowa

https://www.ksiega-podatkowa.pl

Powodem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest wypracowanie zysku. Każdy właściciel firmy musi prowadzić spis swoich finansów, to znaczy rejestrować koszty i zyski oraz rozliczać się z urzędem skarbowych. Najprostszą formą ewidencjonowania finansów firmowych jest księga przychodów i rozchodów.

Książka podatkowa  skierowana jest głównie dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz dla spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, których zyski z sprzedaży towarów, produktów ulg operacji finansowych za ubiegły rok nie przekroczyły wartości dwóch milionów euro. Rejestruje się w niej: dochody ze sprzedaży, kuno towarów przeznaczonych do sprzedaży oraz z koszty uboczne związane z tymi zakupami, wydatki takie jak: pensje, zarówno w pieniądzach, jak i w naturze, a także wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej prowadzeniem firmy. Od  kwietnia 2016 roku zapisuje się w tym dokumencie koszty prac badawczo-rozwojowych.

Książka przychodów i rozchodów powinna zostać założona 1 stycznia lub w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Osoba prowadząca biznes może zdecydować się na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w formie elektronicznej. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie, które zyskuje coraz więcej sympatyków.

Aby elektroniczna książka przychodów i rozchodów była uznana za prawidłową musi spełniać parę warunków: instrukcja musi zawierać wszystkie informacje dotyczące obsługi programu komputerowego. Program księgowy musi zapewniać natychmiastowy wgląd w treść wprowadzanych zapisów oraz umożliwić wydrukowanie zapisanych danych w porządku chronologicznym zgodnie ze wzorem księgi. Dane muszą być przechowywane na nośnikach danych w sposób zapewniający ochronę przed zniszczeniem, zniekształceniem, naruszeniem uzgodnionych zasad ich przetwarzania lub ich zmianą w sposób nieuprawniony.

Podane warunki spełnia większość dostępnych na rynku programów księgowych dla obsługi małych i średnich firm. Programy zawierają dodatkowo moduły płacowe i zusowskie, środki trwałe, VAT i kilometrówkę. Programy można konfigurować dostosowując do swoich potrzeb.

Program księgowy jest ciągle aktualizowany|, dzięki czemu klienci mają pewność, ze jest zgodny z obowiązującym prawem i zawiera wszystkie nowelizacje prawa. Elektroniczna książka podatkowa ułatwia wyliczenie kwartalnej lub miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Daje możliwość prowadzenie kontroli terminów dla wykonania korekt kosztów wypracowywanych przychodów oraz masową obsługę korekt.  Dokumenty dotyczące przeprowadzonej korekty można wydrukować. Zdaniem przedsiębiorców bardzo użyteczny jest moduł dotyczący podatku VAT od sprzedaży oraz zakupu towarów handlowych, środków trwałych i usług.

Program tworzy odpowiednie deklaracje podatkowe z uwzględnieniem różnego źródła obrotów, sporządza przelewy do urzędu skarbowego, nadzoruje wykonanie korekty VAT od 150 dni od  braku zapłaty, obsługuje e-deklaracje VAT-ZD (zawiadomienie o zmianie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego) jako załącznik do deklaracji: VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z możliwością jej wydruku.

Program ma funkcję  fakturowania, tzn: tworzy i wystawia faktury, faktury masowe, dokumenty korygujące rachunki, faktury dla nie-vatowców oraz cenniki. Automatycznie pobiera kursy walut dla cen w walutach obcych. Wystawia faktury także w po angielsku i po niemiecku. Książka przychodów i rozchodów posiada moduł płacowy niezbędny do rozliczenia pensji.  Za jego pomocą można wyliczyć wypłaty na podstawie różnych umów, obliczyć pensję za czas zwolnienia lekarskiego i inne świadczenia oraz automatycznie księgować wynagrodzenia. Używając tego programu można wystawić deklaracje ZUS i je wydrukować.

Program zawiera wszystkie wzory umów dotyczących zatrudnienia, rachunki do umów o dzieło, zaświadczenia o zatrudnieniu, zarobkach, świadectwa pracy, wypowiedzenia. Zawiera również listy płac, deklaracje podatkowe oraz dokumentację związaną z delegacjami krajowymi i zagranicznymi. Innymi słowy to kompleksowa obsługa księgowa firmy.

źródło: https://www.ksiega-podatkowa.pl