Medycyna pracy Trzebnica

Zatrudnienie do nowej pracy w wielu profesjach zależne jest od wyników badań lekarskich.

Pracownicy muszą przejść różnorodne badania w zależności od wymagań stanowiska na które kandydują. Podczas wykonywania pracy muszą co jakiś czas przechodzić badania kontrolne. Wśród wymaganych badań są psychotesty.  Badania psychotechniczne przeprowadzane są  zgodnie z następującymi aktami prawnymi: „Ustawą o kierujących pojazdami z  5 stycznia 2011 roku”, „Ustawą prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 roku oraz „Ustawą o transporcie drogowym z 6 września 2001 roku”. Następnymi rozporządzeniami na podstawie których przeprowadzane są psychotesty Trzebnica są:  „Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów z dnia 14 lipca 2010 r.”,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej z dnia 28 maja 1996r., a także  „Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Badania psychologiczne Trzebnica dotyczą następujących grup zawodowych:  kierowców, kierowców zawodowych i kierowców pojazdów uprzywilejowanych, egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na to stanowisko, motorniczych i kandydatów na motorniczych, pracowników użytkujących samochód służbowy, operatorów wózków widłowych, operatorów dźwigów, koparek, ładowarek, suwnic, maszyn drogowych, podnośników, kierowców którzy chcą odzyskać prawo jazdy. Obowiązkowe badania psychologiczne muszą przejść kierujący samochodami, którzy zostali na nie skierowani z powodu jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości, spowodowania niebezpiecznego zdarzenia drogowego po pijanemu, przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych. Psychotesty powinny mieć wykonane osoby, które wykonują pracę wymagającą szczególnych predyspozycji psychofizycznych, np.: nauczyciele, pielęgniarki, prawnicy.

Do badania trzeba przygotować się. Należy  być wypoczętym i najedzonym.

W ciągu dwóch dni przed badaniem nie należy spożywać napojów alkoholowych i używać środków psychotropowych.  Osoby przeziębione, chore, zmęczone, niewyspane powinny powiedzieć o tym psychologowi i zmienić termin. Większość osób bez problemu przechodzi badanie psychotechniczne.  Nie jest ono trudne. Składa się z dwóch części. Pierwszą z nich są testy psychologiczne, składające się z: badania predyspozycji osobowościowych, badania uwagi, sprawności intelektualnej i odporności na stres.

Drugą część stanowią testy sprawności psychoruchowej, składające się z: badania szybkości ruchowej, badania koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-przestrzennej, badanie widzenia przestrzennego,  badania umiejętności widzenia po zmroku i po oślepieniu ostrym światłem, badania możliwości oceny prędkości. W ofercie są także badania psychologiczne na pozwolenie na broń. Medycyna pracy Trzebnica  dysponuje nieodpłatnymi miejscami parkingowymi , co podnosi poziom obsługi pacjentów. Na badanie należy wziąć: dowód tożsamości,  prawo jazdy (w przypadku kierowców, o ile nie zostało zabrane), skierowanie i okulary.

W trakcie badania należy wykonywać polecenia psychologa, słuchać uważnie prowadzącego badanie. Nie stresować się- teksty psychologiczne nie nie mają na celu odebrania uprawnień zawodowych, tylko sprawdzają predyspozycje psychologiczne. Pracodawcy powinni wysyłać pracowników na badania psychologiczne. Zobowiązują ich do tego przepisy prawne, warunki ubezpieczenia pracowników i wymogi bezpieczeństwa.

Testy psychologiczne to istotna informacja dla pracowników –pokazują mocne i słabe strony w zakresie wykonywanej pracy. Większość cen badań psychologicznych dla poszczególnych grup zawodowych to ceny ustawowe, więc nie może być mowy o żadnych rabatach, czy okresowych promocjach. W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę koszty badań psychologicznych opłaca pracodawca.