Sterowniki plc ceny

Sterowniki plc ceny

Sterowniki PLC  powstały w latach siedemdziesiątych XX wieku dzięki rozwojowi techniki mikroprocesorowej . Nazwa pochodzi z języka angielskiego.

Początkowo urządzenie zaprojektowano do stosowania w przemyśle samochodowym. W niedługim czasie o jego dobrodziejstwie przekonali się inżynierowie z innych gałęzi przemysłu. Sterowniki PLC zrewolucjonizowały przemysł i bardzo  zwiększyły wydajność produkcji, ponieważ wzrosła szybkość maszyn. Poza tym szerokie zastosowanie sterowników PLC spowodowało zmniejszenie się gabarytów maszyn. Wyeliminowały układy  oparte o przekaźniki czy układy bębnowe i krzywkowe. Dziś są to urządzenia, bez których trudno sobie wyobrazić pracę na linii produkcyjnej.  Sterownik PLC jest urządzeniem służącym do sterowania pracą urządzeń przemysłowych. Sterowanie odbywa się na podstawie algorytmu napisanego przez programistę na indywidualne potrzeby procesu technologicznego w zakładzie. Sterownik PLC do swojej pracy wykorzystuje informacje o stanie sterowanego obiektu oraz instrukcje operatora.  Wszystkie dane  uzyskiwane są dzięki interfejsom wejściowym urządzenia.

Sterownik PLC wykonuje instrukcje wprowadzonego do jego  programu zawierającego szereg operacji sterujących pracą danego urządzenia.

Ważna przy tym jest kolejność wprowadzonych instrukcji – sterownik wykonuje je w kolejności zapisania. Na pierwszym etapie pracy sterownik PLC  odczytuje stany wejść (sygnały podawane na wejścia sterownika np. z czujników)  Na ich podstawie tworzona jest tablica wejść. Dalej obraz ten jest stosowany do realizacji programu i uwzględniany w trakcie wykonywania dalszych  rozkazów. Po wykonaniu przez program końcowego zapisanego zadania  tworzony jest tzw. obraz wyjść.  Oznacza to, że uprzednio wyprowadzone sygnały trafiają na wyjście sterownika, a w konsekwencji urządzenia do nich podłączonego. Sterownik działa sekwencyjnie –  cyklicznie powtarza kilka zadań: tworzenia obrazu wejść, wykonania instrukcji programowych i tworzenia tablicy wyjść. Na podstawie analizy ich stanu oraz realizując zapisany w  pamięci program, sterownik PLC przetwarza i generuje sygnały, przesyłane dzięki interfejsom wyjściowym urządzenia.

Sygnały dzielą się na : sterujące dla podłączonych do sterownika urządzeń i sygnalizacyjne, informujące o osiągnięciu zakładanego poziomu procesu technologicznego.

Sygnałem jest również transmisja danych, związana z komunikacją między urządzeniami.  Pod  względem budowy sterowniki dzielą się na: kompaktowe oraz modułowe. Urządzenia kompaktowe mieszczą całą funkcjonalność sterownika w jednym urządzeniu. Jednostka główna, interfejsy wejść/wyjść oraz interfejsy komunikacyjne tworzą całość i pracują w formie kompletnego urządzenia. Niemal standardem jest, że posiadają one jednak możliwość  dodania komponentów, poszerzających funkcjonalność rozwiązania, c o zwiększa możliwości ich zastosowania  w procesie produkcji. Działanie sterownika modułowego polega na współpracy indywidualnej jednostki głównej sterownika z modułami  dołączanymi w trakcie działania w danym zakładzie produkcyjnym  w celu zwiększenia ilości  funkcji urządzenia.

Rozszerzenia, które mogą być komponentami systemu modułowego są to interfejsy wejść/wyjść, moduły komunikacyjne, pomiarowe, telemetryczne, technologiczne itd.  Dodatkowo można ustawić takie funkcje jak:  obsługa błędów, alarmów, przerwań czy też funkcje diagnostyczne.

Wymienione funkcje doskonale sprawdzają się w przemyśle, na średnich i dużych liniach produkcyjnych oraz automatyce budynkowej. Sklep ze sterownikami oferuje wszystkie rodzaje sterowników i posiada w ofercie najlepsze, wiodące na rynku marki.  Ceny uzależniona od rodzaju, funkcji sterownika i od tego iloma procesami ma sterownik sterować.  Sterownik PLC ceny  wahają się od 741 do 2367 złotych.

Gwarantem jakości sterownika jest   producent maszyny, ponieważ sterownik jest zaprogramowany i produkowany pod wybraną maszynę. Jeżeli urządzenie jest na gwarancji, sterownik uległby uszkodzeniu, to wymienia go serwis producenta maszyny.

źródło: Sterowniki plc ceny