www.pit-format.pl

www.pit-format.pl

Za podatkami nie przepadamy, ale i tak płacimy wszyscy.

Odprowadza je pracodawca, są wliczane w ceny  towarów, usług i nieruchomości.  Właściwością podatków jest ich przymusowość i powszechność.  Z własnej woli możemy oddać jeden procent podatków na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Takie organizacje zajmują się świadczeniem różnego rodzaju wsparcia. Pomagają zwierzętom, małoletnim i dorosłym, walczą z ubóstwem, przemocą i nienawiścią ze względu na różne czynniki. Od stycznia do 30 kwietnia obywatele uzyskujący dochody mają zadanie rozliczenia się z podatku z urzędami skarbowymi. Formularze deklaracji podatkowych zależą od rodzaju wykonywanej pracy lub prowadzonej  działalności gospodarczej. PIT 37 wypisują podatnicy pracujący na umowy o pracę, umowy zlecenia, czy umowy o dzieło. PIT 37 wypełniają także osoby otrzymujące z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasiłki macierzyńskie, chorobowe, renty, emerytury oraz bezrobotni otrzymujący zasiłki z Urzędu Pracy.

Ważne jest poprawne wypełnienie i terminowe przesłanie formularzy podatkowych.  Na zapominalskich lub osoby, które zrobiły błędy w wypisywaniu PIT-u 37 czekają kary.

Aby uniknąć nieprzyjemnych skutków swoich błędów rachunkowych  można wypełnić PIT 37 za pomocą specjalnych programów lub korzystając z usług biur podatkowych.  Jednym z takich pomocników jest program PIT37. Wypełnianie PIT-u jest zazwyczaj denerwujące i czasochłonne. Jest sporo obliczania i obawa  kosztownej pomyłki.  Poza tym przepisy podatkowe zawierają różną wyjątki, są pisane skomplikowanym językiem i  nie są łatwą lekturą. Dla wielu podatników reguły rozliczania podatków są kompletnie niezrozumiałe. Nie są pewni, co i w jakiej wysokości można odliczyć od podatku.  Z programem PIT37 znikają wszystkie gnębiące człowieka obawy- PIT wypełnia się  w bardzo krótkim czasie i podatnik ma gwarancję, że  dane liczbowe są dobrze policzone. Można oddać   PIT z uczuciem spokoju i ulgi.

Korzystając z tego narzędzia do wyliczania podatków rozliczy się osoba prowadząca działalność gospodarczą, czy pracująca na umowę zlecenie, samotny rodzic, emeryt, osoba posiadająca przychody z zagranicy, najmu nieruchomości.  Program zawiera  nieznane szerzej metody wprowadzania kontroli danych oraz system ograniczania kwot możliwych odpisów od dochodu i podatku.

Deklarację można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania, przesłać pocztą lub wysłać internetem. Rozliczanie podatku z programem PIT37 rozpoczyna się od starannej analizy źródeł dochodu za poprzedni rok. Liczy się cały uzyskany dochód- zarówno podstawowy z umowy o pracę, renty lub emerytury, jak i umowy o dzieło i umowy zlecenie, ze sprzedaży nieruchomości lub firmy. Źródła dochodu są bardzo istotne przy ustalaniu rodzaju PIT-u. Następnym krokiem jest przygotowanie wszystkich dokumentów  potwierdzających uzyskane dochody i zapłacone podatki, typu np. PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, PIT-R. Organy je wydające muszą je wysłać do końca lutego roku następnego.

Przy  prowadzeniu  działalności gospodarczej  dokumentem stwierdzającym przychody jest  Książka Przychodów i Rozchodów (lub Ewidencja Przychodów). Przydadzą się  kwoty przychodów i ewentualnych kosztów, ale i wielkość zapłaconych do tej pory zaliczek na podatek, czy też składek społecznych i zdrowotnych.  Małżonkowie muszą podjąć decyzję, czy zeznanie podatkowe PIT37 będą składać razem, czy osobno oraz czy włączyć do zeznania niepełnoletnie dzieci. Warto pamiętać, że istnieją ulgi podatkowe, np.: na dzieci, rehabilitację, ulga budowlana i na internet.  Aby z nich skorzystać należy zebrać wszelakie dokumenty potwierdzające poniesione koszty.  Następnym krokiem jest włączenie programu PIT37 i rozliczenie się z podatku.

Podatnik, który nadaje zeznanie pocztą musi pamiętać o wypełnieniu druku :” potwierdzenie nadania”. Składając PIT 37 w urzędzie skarbowym otrzymuje się stempel potwierdzający datę jego złożenia.. Zeznanie należy przechowywać przez 5 lat. To samo dotyczy potwierdzeń wysłania zeznania. Trzeba dotrzymać terminu złożenia zeznania podatkowego. PIT dostarczony 30 kwietnia o 23:59 będzie dokumentem złożonym w ustawowym czasie.

źródło: www.pit-format.pl